Onderzoek naar gevolg schaliegasboringen

SINT-PHILIPSLAND - Totdat de uitkomst bekend is, zal er geen proefboring naar schaliegas plaatsvinden.
Schaliegas is gas dat in natuursteenlagen in de aarde zit. Tegen de winning is veel verzet. Het zou slecht zijn voor het milieu door het weglekken van methaan en gevaarlijk omdat er een grotere kans op aardbevingen zou zijn. Tegenstanders vrezen ook voor vervuiling van het drinkwater door het boren.

Gevolgen

In de studie wordt gekeken naar gevolgen van boringen voor mens, natuur en milieu. Het onderzoek moet voor de zomer van 2012 gereed zijn.