Doe-Dagen Techniek op ROC Terneuzen

Het aantal studenten dat voor een technische opleiding kiest is de afgelopen tien jaar met zo'n 25% teruggelopen.
Terwijl de vraag naar technisch personeel toeneemt. De Doe- Dagen zijn bedoeld om deze negatieve spiraal te doorbreken.
De dagen moeten 13- en 14-jarigen warm maken voor een technische opleiding.