RvS: kerncentrale mag blijven draaien tot 2034

De kerncentrale in Borssele mag tot 2034 energie blijven leveren. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. Onder meer Greenpeace en de Zeeuwse Milieufederatie hadden het aangepaste veiligheidsrapport aangevochten waarmee de kerncentrale langer in bedrijf mag blijven.

Oud
Oorspronkelijk was er een veiligheidsrapport verleend voor een bedrijfsduur van 40 jaar. Omdat die periode afliep in 2013 werd een nieuw veiligheidsrapport uitgevaardigd voor een bedrijfsduur van 60 jaar. Dat aangepaste veiligheidsrapport werd door natuurorganisaties aangevochten. Volgens de milieuorganisaties is de veiligheid van de veertig jaar oude centrale niet meer gegarandeerd.

Teleurgesteld
De milieuorganisaties Greenpeace, WISE en de ZMf betreuren dat de kerncentrale in Borssele tot 2034 mag openblijven. Ze zijn teleurgesteld dat de Raad van State hun bezwaren hiertegen heeft afgewezen. Volgens de milieuclubs heeft de eigenaar van de kerncentrale, de Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), een vrijbrief gekregen om een stokoude centrale tot voorbij de geplande levensduur uit te baten, en komen de risico's hiervan voor rekening van de burger

Onderzoek
Greenpeace wijst erop dat een onderzoek naar de veroudering van de kerncentrale nog loopt en er voor de opslag van kernafval nog altijd geen duurzame oplossing is. Het onderzoek naar de veroudering van de kerncentrale wordt in 2020 afgerond. De milieuorganisaties vinden al jaren dat beter kan worden geïnvesteerd in energie uit zon en wind.

Klacht
Greenpeace stapt naar twee internationale commissies met een klacht over de vergunning waardoor de kerncentrale in Borssele tot 2034 mag openblijven.

Vergunning
De kerncentrale ging in 1973 open. Bij de bouw was in het veiligheidsrapport voorzien dat de centrale tot 2013 open zou blijven. In 2006 heeft de regering met EPZ afgesproken dat de kerncentrale tot 2033 in bedrijf zal blijven. Deze bedrijfsduur is ook opgenomen in de Kernenergiewet. In maart 2013 heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken de aangepaste vergunning aan EPZ overhandigd.

Veilig
Voor het vernieuwde veiligheidsrapport moest worden aangetoond dat de centrale volstrekt veilig is. Een van de eisen voor de langere openstelling is dat Borssele tot de meest veilige kerncentrales van de westerse wereld blijft behoren.

Dossier
Bekijk ook het Omroep Zeeland dossier: Kerncentrale Borssele verdeelt de meningen.