Kerncentrale mag plutonium gaan gebruiken

BORSSELE - De Zeeuwse Milieufederatie heeft in de vergunningprocedure gevraagd om een veiligheidsanalyse van het brandstofmengsel MOX. Plutonium zou gevaarlijker zijn dan de uranium die nu gebruikt wordt.
De kerncentrale zegt dat de nieuwe brandstof niet gevaarlijker is. Die wil MOX onder meer gaan gebruiken omdat het goedkoper is. De komende weken kan bezwaar worden gemaakt tegen de vergunning.