'Vergunning pulskorvissen is een noodzaak'

De voorlopige vergunning om te mogen pulskorvissen is een stap in de goede richting voor Zeeuwse vissers, maar pas als er een definitieve vergunning is kunnen de schippers opgelucht ademhalen. Terug naar het kettingvissen betekent voor een aantal vissers dat ze moeten stoppen.

Stroomstootjes
Bij het pulskorvissen wordt met behulp van een net en stroomstootjes de vis gevangen. De eerste proeven wijzen uit dat er minder ongewenste bijvangst optreedt, en dat er een brandstofbesparing is van vijftig procent.

Uitgebreide proef
Eurocommissaris Maria Damanaki van Visserij gaf afgelopen dinsdag na aandringen van staatssecretaris Sharon Dijksma toestemming voor een uitgebreide proef met 42 vissers, bovenop de 42 al bestaande vergunningen. In eerste instantie werden de vergunningen geweigerd, tot grote teleurstelling van de vissers die al geïnvesteerd hadden in de elektrische netten. Inmiddels varen al tien Zeeuwse kotters met pulskor-netten, nog eens acht staan er op de wachtlijst.

Arnemuiden
De familie Marijs uit Arnemuiden heeft twee schepen die op de wachtlijst staan. Zij willen graag met de pulskor gaan vissen. Hun vangst ten opzichte van de Zeeuwse vissers met pulskor is veel minder, en hun brandstofkosten zijn twee keer zo hoog. Voordat ze met de nieuwe netten aan de slag kunnen moeten ze nog wel tussen de 350.000 en 550.000 euro per schip investeren. Mochten ze niet met de pulskor gaan vissen, dan overwegen ze te stoppen, omdat de kosten niet meer op te brengen zijn.

Belangenvereniging
Pim Visser van belangenvereniging VisNed verwacht dat half maart 2014 de ontheffingen naar de vissers verstuurd kunnen worden. Hij denkt dat de proef meerdere jaren zal gaan duren. In die tijd wil VisNed gaan werken aan een permanente ontheffing voor het pulskorvissen.