'Herinrichting Zierikzee is een historische vergissing'

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft donderdagavond met een krappe meerderheid ingestemd met de herinrichting van het Havenpark en Kraanplein in Zierikzee. Daarmee is een door elfduizend inwoners ondertekende petitie tegen dat plan van tafel geveegd.

Petitie
De initiatiefnemer van die petite, Jacques Geschiere, heeft geen goed woord over voor de beslissing. "Deze beslissing over de herinrichting van het Havenpark en het Kraanplein is een historische vergissing."

Gemeenteraadsverkiezing
Twaalf van de raadsleden stemden voor het doorgaan met de herinrichting. Tien stemden tegen. Tot de voorstanders behoorden raadsleden van de VVD, PvdA, SGP en de ChristenUnie. Volgens Geschiere is de kans groot dat deze partijen de gevolgen van deze keuze gaan voelen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart.

Stemgedrag
"Veel van de ondertekenaars van de petitie hebben tegen mij gezegd dat ze hun stemgedrag laten afhangen van deze kwestie", zegt Geschiere. Elfduizend mensen ondertekenden de petitie tegen de herinrichtingsplannen.

Strijdbaar
Met deze uitslag van de gemeenteraad ziet Geschiere geen kansen meer om de herinrichting van het Havenpark en het Kraanplein tegen te houden. Wel toont hij zich nog strijdbaar wat betreft het voorstel om drijvende trappen bij het Kraanplein aan te leggen.

Trappen
De beslissing over dat onderdeel van het plan is vooruitgeschoven naar de besluitvorming over de laatste fase: de herinrichting van de Oude Haven. Dus kunnen Geschiere en gelijkgestemden zich nog verzetten tegen de komst van die trappen.