'Zeeland moet stoppen met samenwerken Veolia'

Het collectief 'Burgers Tegen Veolia' wil dat de provincie Zeeland Veolia uitsluit als toekomstige exploitant van het openbaar vervoer.

Israël
Het collectief heeft een probleem met het werk dat het van oorsprong Franse bedrijf doet in de door Israël bezette Palestijnse gebieden. Volgens de actiegroep is het ontoelaatbaar dat argeloze reizigers in Zeeland meebetalen aan een bedrijf dat betrokken is bij de schendingen van internationaal recht. Internationaal is er al jaren kritiek op het Israëlische nederzettingenbeleid. De actiegroep verwijt de provincie Zeeland dat ze geen voorwaarden stellen aan Veolia, op het gebied van maatschappelijk ondernemen.

Busvervoer
Veolia is verantwoordelijk voor het busvervoer in Zeeuws-Vlaanderen en exploiteert ook het fiets-voetveer Vlissingen-Breskens. De actiegroep verwijt de provincie Zeeland dat ze geen voorwaarden stellen aan Veolia, op het gebied van maatschappelijk ondernemen.

Handtekening
Inmiddels heeft "Burgers tegen Veolia" 300 handtekeningen verzameld en overhandigd aan de provincie.

Deel dit artikel: