Aantal grensarbeiders bijna verdubbeld

TERNEUZEN -
Om het toenemende aantal grensarbeiders te helpen met alle wet- en regelgeving, is er in Zeeuws-Vlaanderen een grensinfopunt geopend. Het nieuwe grensinfopunt in Terneuzen moet geïnteresseerde Zeeuwen helpen om door het woud van wet- en regelgeving de weg naar de Belgische arbeidsmarkt te vinden. Want een grensarbeider heeft, ondanks het vrije verkeer van personen binnen de Europese Unie, nog altijd met afwijkende regels te maken.

Problematiek

Het Terneuzense gemeenteraadslid Wim ten Hoor (PvdA) deed onderzoek naar de problematiek van grensarbeiders. Volgens hem wijkt de positie van de grensarbeider onacceptabel veel af van die van de gewone burger. "Dertig jaar geleden was er veel aan te merken op de regels, maar nu is in veel gevallen nog steeds sprake van onnodige regelgeving. Ik noem het discriminatie van de grensarbeider."

Bevindingen

Ten Hoor doelt onder meer op beperkte keuzevrijheid in zorgverzekeraar en dubbele sociale lasten. Ondanks dat de informatievoorziening over de verschillende wet- en regelgeving rond grensarbeiders is toegenomen, vindt Ten Hoor dat het probleem zelf moet worden aangepakt. Hij zal zijn bevindingen aanbieden aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.