Boeren vrezen schade door duiven

De jachtakten die op basis van de nieuwe Flora- en Faunawet moeten worden verstrekt zijn er nog niet.
Voor jagers betekent dit, dat ze alleen in uitzonderlijke gevallen een ontheffing krijgen om op duiven te schieten. Volgens landbouworganisatie ZLTO zullen weinig jagers zo'n ontheffing kunnen krijgen.