Honden op cursus schapen drijven

Aan de cursus doen acht honden mee.
Hun baasjes volgen theorielessen en de dieren zelf praktijklessen. Volgende week is er een snuffelproef.
De honden moeten aan schapen ruiken en dan moet blijken of ze geschikt zijn als schapendrijver.