"Voorschot voor asbestslachtoffers"

De overheid moet dat betalen.
Dat zegt het Instituut Asbestslachtoffers. In Zeeland hebben vooral oud-werknemers van scheepswerf De Schelde in Vlissingen te maken met asbestkanker.
Omdat de ziekte pas laat kan worden opgemerkt, is het moeilijk om geld van de oud-werkgever te krijgen. Het asbestinstituut is opgericht om een einde te maken aan die strijd om geld.