Provincie geeft ZMF meer subsidie

Dat heeft provinciale staten in meerderheid besloten.
De ChristenUnie, de Partij voor Zeeland en VVD stemden tegen, evenals de VVD-gedeputeerden Hennekeij en Van Zwieten. Ze stellen andere prioriteiten en andere organisaties krijgen ook geen extra sudsidie voor meer personeel.