Sas Glas gaat dicht, 89 man op straat

De glasfabriek Sas Glas in Sas van Gent gaat halverwege dit jaar sluiten. Daardoor raken 89 medewerkers hun baan kwijt. Vakbonden FNV en CNV houden maandagmiddag een bijeenkomst.

Halverwege dit jaar dicht
In een schriftelijke verklaring heeft directeur Mark Visser van glasfabriek Sas Glas in Sas van Gent de sluiting van de fabriek bevestigd. Volgens Visser is het de bedoeling dat voor de 89 personeelsleden van Sas Glas collectief ontslag wordt aangevraagd. Halverwege dit jaar sluit de fabriek de deuren.

Tranen in ogen
Verslaggever Anoek de Gardeijn staat bij Sas Glas in Sas van Gent. Zij tweette: "Weer zo'n bedrijf waar mannen buiten komen met tranen in hun ogen. Sas Glas dicht. Volgens directeur is bedrijf al tien jaar verliesgevend."

Maandag bijeekomst vakbonden
De fabriek wil met de vakbonden praten over een sociaal plan. De vakbonden waren door de directie van tevoren niet ingelicht over de sluiting. De FNV werd vijf minuten voor aanvang van de personeelsbijeenkomst ingelicht door de afdeling personeelszaken van Sas Glas. "Toen konden wij er niet meer op tijd bij zijn", aldus Piet Janssen van de FNV. Daarom is er pas maandagmiddag een bijeenkomst voor het personeel.

Geen zicht op verbetering
In de verklaring schrijft directeur Mark Visser van Sas Glas dat de fabriek al meer dan 10 jaar in de rode cijfers zit. Volgens Visser is door ontslagrondes en investeringen in nieuwe machines geprobeerd Sas Glas te redden. Zo werd onlangs nog fors geïnvesteerd in gelaagd glas. maar door de economische crisis heeft Sas Glas het niet gered. "Er is geen enkel zicht op verbetering in de komende jaren", schrijft Visser.

Geen alternatief
De directie van Sas Glas schrijft zich er ten volle bewust van te zijn dat de voorgenomen sluiting hard aankomt bij de medewerkers. "Iedereen heeft in de afgelopen jaren zijn uiterste best gedaan en alle mogelijke paden zijn bewandeld. Maar de langdurig slechte resultaten en marktomstandigheden laten ons geen ander alternatief dan om te spreken over een voorgenomen sluiting".

Beeld en Geluid
Sas Glas is bekend van onder meer de glaspanelen die ze maakte voor het Nederlands Intsituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Het bedrijf schrapte enkele jaren geleden al tientallen banen als gevolg van de economische crisis, die zorgde voor een flinke omzetdaling bij het bedrijf. Sas Glas is onderdeel van de Franse multinational Saint-Gobain.

Persbericht van de directie van Sas Glas

Directie maakt voornemen bekend om Glasfabriek Sas van Gent te sluiten

Op vrijdagochtend 4 april heeft de directie van Glasfabriek Sas van Gent de ondernemingsraad en medewerkers laten weten het voornemen te hebben om de bedrijfsactiviteiten in Sas van Gent stop te zetten. Het voorgenomen besluit is genomen in samenspraak met de algemene directie van Glassolutions en betekent de sluiting van de vestiging in Sas van Gent voor het midden van 2014. De geplande sluiting zou het collectief ontslag betekenen van de 89 medewerkers van de vestiging. De vakbonden zijn inmiddels ook geïnformeerd en verzocht om overleg te plegen over het voorgenomen besluit en samen te komen tot een sociaal plan voor de medewerkers van Sas Glas.

Sas Glas heeft al meer dan 10 jaar een negatief bedrijfsresultaat. Om dit om te buigen heeft Sas Glas de afgelopen jaren twee sporen bewandeld. Er is geïnvesteerd in mensen en machines omdat het bedrijf daarmee de overlevingskansen hoopte te vergroten. Zo zijn er recent nog investeringen gedaan in een productielijn voor gelaagd glas en een nieuwe slijpinstallatie. Daarnaast zijn er efficiency- en kostenreductieprogramma’s uitgevoerd en hebben er diverse reorganisaties plaatsgevonden. Echter, door de snelle verslechtering van de markt is de omzet zo snel achteruit gelopen dat het niet te compenseren was met kostenreducties en nieuwe producten. Dit betekent dat Sas Glas in de huidige markt niet meer voldoende competitief kan opereren en er geen enkel zicht is op verbetering in de komende jaren.

De directie van Sas Glas is zich er ten volle van bewust dat deze voorgenomen beslissing hard aan komt bij de medewerkers; ‘We betreuren het zeer dat het ons niet is gelukt om onze fabriek open te houden. Iedereen heeft in de afgelopen jaren zijn uiterste best gedaan en alle mogelijke paden zijn bewandeld. Maar de langdurig slechte resultaten en marktomstandigheden laten ons geen ander alternatief dan om te spreken over een voorgenomen sluiting. We zullen alles in het werk stellen om samen met de ondernemingsraad en de sociale partners te komen tot een verantwoorde oplossing voor onze medewerkers.’

Meer over dit onderwerp:
Zeeuws-Vlaanderen sas glas sas van gent
Deel dit artikel: