'Geen extra Zeeuws geld naar dijkbescherming'

OOST-SOUBURG - De ChristenUnie en de SGP hadden geprotesteerd tegen het plan van Atsma om waterschappen in de kustprovincies en bij de grote rivieren zwaarder te belasten.

Solidair

De staatssecretaris wilde 10% van de kosten neerleggen bij deze waterschappen. Volgens de partijen moet het plan 'Zeelandproof' zijn en moeten de kosten solidair worden verdeeld worden over alle provincies.

Veiligheid

Het HWBP heeft als doel ervoor te zorgen dat dijken en waterkeringen voldoen aan de wettelijke normen voor veiligheid.