Veiligheidskosten tunnel twistpunt

Volgens onderzoek gaat een professioneel brandweerkorps zo'n 1,6 miljoen euro extra kosten.
Borsele en Terneuzen willen hier niet voor opdraaien, en dreigen de tunnel direct na de opening in 2003 te sluiten. Buijs heeft de minister van Verkeer en Waterstaat om opheldering gevraagd.