Rapport: geen fraude bij Hogeschool

De directie van de Hogeschool heeft een rapport laten opstellen dat opheldering moest geven over de vermeende fraude met overheidsgeld voor onderwijs aan buitenlandse studenten.
In de zomer zullen het ministerie van Onderwijs en de Algemene Rekenkamer verslag doen van hun onderzoeken.