Advies Zeeland: geen windmolenpark

Omdat de windmolens vlak bij de Nederlandse kust komen, moet België Nederland advies vragen over de vergunningaanvraag voor de bouw.
Volgens het provinciebestuur moet de monding van de Westerschelde vrij blijven, is het gebied een belangrijk voedsel- en rustgebied voor vogels en een belangrijk paaigebied voor vissen. Aelvoet besluit eind juni of de.