Nieuwe stichting voor Breskens

De bedrijfsbelangenvereniging in Breskens heeft een groep mensen bij elkaar gezocht om de leegstand en de versnippering van de winkelpanden in Breskens aan te pakken.
Mensen van de woningbouwvereniging en van de bedrijven in Breskens hebben zitting in de stichting, maar ook een advocaat en een notaris hebben zich aangemeld. Op 12 juli wordt de Stichting officieel opgericht.