Stopzetting bouw woontorens geëist

Voor de bestuursrechter in Middelburg eisten ze dat de gemeente Terneuzen de plannen intrekt.
Volgens de Terneuzenaren wordt hun privacy ingeperkt en dreigen er grote parkeerproblemen. Bovendien voelen ze zich niet serieus genomen door de gemeente.
Terneuzen wil de plannen doorzetten omdat zij vindt dat het algemeen belang voorgaat.