LPF Zeeland boos op dissidenten

Volgens het bestuur maken de dissidenten zich schuldig aan laster, en bovendien willen ze een algemene ledenvergadering uitschrijven waarvoor geen toestemming is verleend.
De dissidenten vinden dat het bestuur ondemocratisch is gekozen, en daarom komen ze zaterdag bijelkaar.