Gepantserd baggeren Oostburg afgerond

De baggerwerkzaamheden in het Groote Gat bij Oostburg zijn afgerond. In de kreek werd gepantserd gebaggerd, omdat er munitierestanten uit de Tweede Wereldoorlog op de bodem van de kreek aanwezig konden zijn.


Munitie
Wat er aan munitie uit de kreek is gehaald is nog niet duidelijk. Een lijst met alle gevonden munitie krijgt het Waterschap Scheldestromen pas eind mei bij de formele oplevering van het project. In september werd begonnen met de baggerwerkzaameden.

Opruimen
Deze week is de aannemer nog bezig om het terrein op te ruimen. Zo moet er een apparaat worden weggehaald dat de munitie scheidde van de bagger. Ook allerlei kranen en transportleidingen worden opgeruimd.

Waterkwaliteit
De bodem van de kreek moest worden aangepakt omdat er sinds 1900 niet meer gebaggerd was. Het weghalen van het slib op de bodem was nodig om de waterkwaliteit aan te pakken. De doorstroming verbetert en zo is de kans op algenbloei en botulisme kleiner. De dikke sliblaag was zo gegroeid dat er nog maar 15 tot 20 centimeter water in de kreek stond.

Deel dit artikel:

Recent nieuws