Geen compensatie voor mosselsterfte

YERSEKE -
Volgens het bedrijf was de massale mosselsterfte op twee van zijn percelen te wijten aan het te veel spuien van zoet rivierwater via de Haringvlietsluizen. Die veroorzaakte een grote hoeveelheid schuimalg, waarna de mosselen doodgingen door een zuurstoftekort in het Oosterscheldewater.

Verband

Maar volgens de Raad van State heeft onderzoek geen verband aangetoond tussen de toevoer van rivierwater via de Haringvlietsluizen en de mosselsterfte.