Provincie bang voor komst blauwalg

De provincie vreest dat, door het warme weer en de oostenwind, de blauwalg weer de kop op zal steken.
In West-Brabant is de blauwalg alweer opgedoken. Mensen die in aanraking komen met de alg kunnen last krijgen van irritatie van de huid en maag- en darmproblemen.
Vorig jaar gold bij de Speelmansplaten een zwemverbod vanwege de blauwalg.