Tunnel voor pony's bij Renesse

In het duingebied bij Renesse hebben Staatsbosbeheer en Waterschap Scheldestromen een wildtunnel aangelegd voor pony's en andere wilde dieren. De betonnen buis van zo'n 15 meter ligt onder De Moolweg, een van de belangrijkste strandovergangen in het reservaat.

Begrazing
De tunnel zorgt ervoor dat de pony's zich door het hele natuurgebied kunnen verplaatsen. Voorheen lieten de dieren zich tegenhouden door de vele badgasten en wandelaars. De verspreiding is nodig omdat het hele natuurgebied moet worden begraasd. Door begrazing krijgen meer soorten planten en struiken een kans.

Wennen
De kudde had weinig tijd nodig om te wennen aan de tunnel. Volgens Staatsbosbeheer hadden ze het kunstje snel door. Het licht aan het eind van de tunnel zorgt dat ze vlot doorlopen.