Gemaal Duiveland krijgt vispassage

Het waterschap Scheldestromen gaat een vispassage aanleggen bij het gemaal Duiveland bij Ouwerkerk. Door de passage moeten vissen ongeschonden van de Oosterschelde naar het binnenwater trekken en andersom.


Kosten
Het project kost in totaal 641.000 euro. Op maandag 12 mei starten de werkzaamheden. De constructie bestaat uit een vishevel die een verbinding maakt tussen polder en Oosterschelde. Achter het gemaal Duiveland wordt een vissluis aangelegd om de afvoergebieden Duiveland en Oosterland bereikbaar te maken voor de vissen.

Juni
Het waterschap Scheldestromen heeft op dit moment zes vispassages en vier aalgoten. De vispassage bij Ouwerkerk moet eind juni klaar zijn.

Foto: Kees Feijtel

Deel dit artikel:

Recent nieuws