Extra beveiliging rond Statendebat

Daar vergaderen Provinciale Staten, onder grote belangstelling op de publieke tribune, over de aanleg van de Westerschelde Container Terminal.
Vijf politiemensen zijn paraat binnen de Abdij, daarbuiten wordt gepatrouilleerd. Vanmorgen werd voor de vergadering een demonstratie gehouden door tegenstanders van de containerhaven op het Abdijplein.