"Minder regels mosselvissers nodig"

Aldus reageert de Vereniging Mosselhandel, die Zeeuwse handelaren vertegenwoordigt, op een geplande landelijke campagne van het Verbond voor Nederlandse Visdetailhandel voor de Ierse mossel.
De Zeeuwse mossel is door het geringe aanbod te duur en te klein, volgens de VNV. De campagne voor de Ierse mossel is in november.