PS Zeeland blijft 47 zetels houden

Daardoor bestaat de Staten van Zeeland ook na de verkiezingen van maart uit 47 leden.
De bedoeling was het aantal Statenleden te verlagen bij de komst van het duale systeem in het provinciebestuur. Over het dualisme moet de Eerste Kamer nog beslissen.
Als het dualisme doorgaat moet de statenzaal met zes zetels uitbreiden, omdat de gedeputeerden dan geen deel meer uitmaken van Provinciale Staten.