Garnalenvissers willen in beschermd gebied in Zeeland vissen

Garnalenvissers uit het noorden van het land hebben vergunning aangevraagd om in alle beschermde delen van de Oosterschelde, Westerschelde en de Voordelta te mogen vissen. Ze willen ook op de Waddenzee en de Noordzee in beschermd gebied vissen. Natuurorganisaties vragen staatssecretaris Sharon Dijksma om actie.

Verbaasd
Garnalenvisser Matthijs van der Ploeg van rederij De Rousant reageert verbaasd. "Voor zover mij bekend is er alleen een vergunningaanvraag gedaan om boven de Waddeneilanden te mogen vissen op garnalen. Wij gaan helemaal niet vissen in Zeeland. De laatste keer dat we daar waren was om in 1953 mensen te redden, " aldus Van der Ploeg.

Geschonden
Volgens de natuurorganisaties Natuurmonumenten, de Waddenvereniging en het Wereld Natuur Fonds worden door de aanvraag afspraken geschonden die met het merendeel van de vissers zijn gemaakt. Bijvoorbeeld om niet te vissen in de dit jaar ingestelde onderzoeksgebieden voor de kust van Walcheren. Die gebieden zijn aangewezen in goed overleg met Zeeuwse vissers.

Duurzame visserij
Overheden, natuurorganisaties en vissers voeren al enkele jaren gesprekken om tot duurzame visserij te komen. In een aantal gebieden is daarom de visserij beperkt, zodat de natuur zich kan herstellen. Vissen op garnalen bezorgt het leven op de zeebodem veel schade, zeggen natuurorganisaties.

Aanvraag
 Het ministerie van Economische Zaken dient binnen enkele weken te reageren op de aanvraag van de 94 bedrijven.