Borssele komt weer op de borden

Vanwege de aanleg van de Westerscheldetunnel en de wegen ernaar toe zijn de bestaande wegen naar het dorp de afgelopen tijd vaak verlegd.
Daardoor was Borssele soms nauwelijks te vinden voor iemand die de Zak van Zuid-Beveland niet goed kent. De dorpsraad heeft erover geklaagd en nu is er beloofd dat Borssele weer op de borden zal verschijnen, nog voordat de tunnel klaar is.