'Monding Westerschelde zo snel mogelijk vrijmaken'

Het Zeeuwse havenbedrijf Zeeland Seaports en de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging tekenen woensdag in Rotterdam een belangrijk tweejarig werkprogramma met minister Schultz van Haegen van Infrastructuur.


Werkprogramma
In het werkprogramma staat dat de Zeeuwse havens zo snel mogelijk de monding van de Westerschelde willen vrijmaken, om ervoor te zorgen dat er schepen met een diepgang van 17,5 meter de Westerschelde op kunnen varen. In de loop van de tijd zijn vrachtschepen groter en zwaarder geworden voor het vervoer van bijvoorbeeld gas, kolen en papierpulp. Juist dit bulkvervoer is een belangrijke bron van inkomsten voor die Zeeuwse havens.

Drempel
Het weghalen van deze drempel in de monding van de Westerschelde - het Wielingen-gebied - betekent zeker niet dat de Westerschelde weer wordt uitgediept. Dat zegt secretaris Wies Saman van de Brabants-Zeeuwse werkgeversorganisatie BZW. Volgens hem ligt de Wielingen in de Noordzee, en is daar volgens onderzoek geen sprake van een natuurgebied. Als dat wel zou was, zou dat betekenen dat Zeeland het natuurgebied in zee zou moeten compenseren met de aanleg van een nieuw natuurgebied elders.

Bedrag
Met het uitbaggeren van de monding van de Westerschelde is een bedrag gemoeid van enkele miljoenen euro's. Volgens de Zeeuwse havens is het de taak van het rijk om de toegang tot belangrijke vaarwegen te onderhouden. Omdat het rijk volgens Zeeland Seaports niet snel genoeg optreedt, willen de Zeeuwen de operatie voorfinancieren, waarbij het rijk het bedrag in een later stadium terugbetaalt.

Treinverbindingen
In het werkprogramma wordt ook aandacht gevraagd voor de wegen, kanalen en treinverbindingen tussen havens in Nederland en de achterliggende gebieden. Voor Zeeland gaat het om goede treinverbindingen voor vrachtverkeer tussen de Kanaalzone en de havens van Gent, de zogenoemde spoorlijn Axel-Zelzate.

Aandacht

Ook andere Nederlandse havens en werkgeversorganisaties tekenen woensdag het tweejarig werkprogramma, waarbij ze elk vragen om aandacht voor hun eigen gebied. Minister Schultz van Haegen zegt in de werkovereenkomst toe, dat ze een einde wil maken aan de verkapte staatssteun die België en Duitsland aan hun havens geven. Die steun zorgt ervoor dat havens in Nederland niet eerlijk kunnen concurreren met havens in België en Duitsland. De staatssteun bestaat onder meer uit lage grondprijzen en belastingvoordelen.

Deel dit artikel:

Recent nieuws