Sloegebied gaat restwarmte hergebruiken

Om de restwarmte van een aantal bedrijven in het Sloegebied te hergebruiken is dinsdag het bedrijf Sloewarmte opgericht. Het gaat om een gezamenlijk project van Zeeland Seaports, het Rijk en de provincie Zeeland.


Pijpleiding
Het plan is via pijpleidingen de restwarmte van Zeeland Refinery te transporteren naar Martens Havenontvangstinstallatie, de Covra en uiteindelijk weer terug naar de raffinaderij. Op deze manier kunnen de bedrijven af van gasgestookte boilers en zo de CO2-uitstoot terugdringen en kosten besparen.

Subsidie
Voor de oprichting is in totaal 1,7 miljoen euro subsidie vrijgemaakt. Het bedrijf Sloewarmte is opgericht door drie partijen: Zeeland Seaports, Evides Industriewater en Martens Havenontvangstinstallatie.

Terneuzen
Later dit jaar moet een soortgelijk project, ookwel Green Deal genoemd, worden afgerond in het havengebied van Terneuzen.

Deel dit artikel:

Recent nieuws