Nog veel ongevallen op Zeeuwse wegen

OOST-SOUBURG - Alleen Middelburg en Schouwen-Duiveland voldeden in 2009 al aan de doelstelling. In de andere elf Zeeuwse gemeenten wordt het streefaantal nog niet gehaald. Vooral in Noord-Beveland is de toename van het aantal ernstige verkeersongevallen opvallend. In 2007 en 2008 vielen er nog geen tien ernstige gewonden. In 2009 verdrievoudigde het aantal ongevallen tot 3, ver boven de norm van het ministerie.

Veere

In Veere verdubbelde het aantal ernstig gewonden in drie jaar tijd. Waar de gemeente in 2007 nog voldeed aan de norm van het ministerie, was dat in 2009 niet meer het geval. Ook in Kapelle en Tholen werden veel meer slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht dan het ministerie voor ogen heeft.

Binnen de bebouwde kom

Het onderzoek is gespecificeerd op ernstige gewonden tussen 2007 en 2009. In Zeeland vallen de meeste gewonden bij verkeersongelukken buiten de bebouwde kom.

De ongevalcijfers per gemeente vindt u terug in pdf-vorm.