COA wil opvang asielzoekers in Middelburg

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) wil dat er in Middelburg een opvang komt voor asielzoekers. Daarvoor heeft het COA maandag een verzoek ingediend bij de gemeente.

Locatie
Het COA heeft zelf het gebouw van het vroegere zorgcentrum Swerf-Rust aan de Laurens Stommesweg aangewezen als een mogelijke locatie. Het gebouw is volgens het COA in goede staat en voldoet aan alle eisen die het COA aan een dergelijke opvang stelt.

Positief
De gemeenteraad is maandagavond op de hoogte gebracht van het verzoek van het COA, voorafgaand aan de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Veel partijen reageerden positief op het verzoek.

'Mooi gebaar'
Luc Vandezande van GroenLinks noemt het 'een mooi gebaar'. "We zijn al een 'shelter city'. Dus we staan positief tegenover dit verzoek. Laat ze maar komen." Ook Jeroen van Dijen van het SP ziet de komst van zo'n opvang wel zitten: "Socialisme stopt niet bij de grens."

Welkom
Ook Willemien Treurniet van de ChristenUnie heet de asielzoekers alvast welkom in Middelburg. Benno Nieuwenhuis van het VVD is iets minder positief, toch steunt ook hij het plan. "De VVD-fractie is niet vrolijk, maar we willen wel op een constructieve manier meewerken aan dit landelijke beleid."

Economie
Volgens het COA is de komst van een opvang naar Middelburg goed voor de economie. Naast de banen bij de opvang zelf levert het namelijk ook zo'n 150 FTE op bij toeleveranciers. Bovendien krijgen de bewoners per week 50 euro om te besteden aan hun levensonderhoud. Dat betekent dat de asielzoekers samen zo'n 1 miljoen euro per jaar besteden in de directe omgeving.

Brief
Omwonenden zijn maandag per brief geïnformeerd over het verzoek van het COA. Ook wordt er donderdagavond een informatiebijeenkomst gehouden voor omwonenden in de Morgensterkerk aan de Adriaan Lauwereyszstraat.

Besluit
In de raadsvergadering van 22 september wordt dit verzoek verder besproken. Daarna is het aan het college van burgemeester en wethouders om een definitief besluit te nemen. Daar gaat het COA niet op wachten. Deze zomer treft het COA alvast voorbereidingen in de hoop dat de besluitvorming positief uitvalt.

Stijging
Op dit moment heeft het COA te maken met een stijging van de bezetting op de opvanglocaties en daarom is uitbreiding van capaciteit nodig. Er is sprake van een verhoogde instroom van asielzoekers, onder andere uit Syrië en Eritrea. Waar er normaal gesproken zo'n 350 aanvragen binnenkomen per week, zijn dat er nu meer dan duizend per week, volgens het COA.

Provincies
De reden voor het verzoek van COA aan het adres van Middelburg is dat Zeeland de enige provincie is met één opvang voor asielzoekers, het AZC in Goes. Andere provincies hebben er twee of meer.

Samenstelling
De opvang in Middelburg moet maximaal 330 asielzoekers gaan huisvesten, gedurende een periode van vijf tot tien jaar. De bewoners zullen een jaar tot anderhalf jaar in de opvang verblijven. Volgens het COA zullen de asielzoekers voornamelijk afkomstig zijn Eritrea, Syrie, Irak, Iran en Afghanistan. De samenstelling wordt 10-15 procent kinderen, 60 procent alleenstaanden en 40 procent gezinnen.

Deel dit artikel: