Verkoop Scheldeterrein vergevorderd

De Koninklijke Schelde Groep wil een groot deel van het terrein in de binnenstad afstoten en het werk concentreren in het Sloegebied.
Vlissingen wil het gebied hebben om er woningen te bouwen. Met de provincie wordt nog gepraat over bodemsanering en met het rijk over de grens van bebouwing, de risicocontour.
De onderhandelingen over de woningbouw met de projectontwikkelaar lopen nog.