Gierzwaluwen volop terug in Terneuzen

Het project met de nestkasten voor gierzwaluwen in de binnenstad van Terneuzen is een groot succes volgens Landschapsbeheer Zeeland. Van de 19 nestkasten die in het voorjaar in de kerktoren werden gezet, zijn er zeker 17 gebruikt.

Zuiden
Volgens Landschapsbeheer is de gierzwaluw nu een van de meest voorkomende broedvogels in de binnenstad van Terneuzen en vliegen ze volop rondjes rond de kerktoren. Binnen een week vertrekt de gierzwaluw richting het zuiden om rond mei weer terug te keren.


Nest

Het aantal broedende gierzwaluwen neemt af omdat moderne huizen te weinig ruimte bieden voor de gierzwaluw om een nest te bouwen.

Deel dit artikel: