Provincie steekt geld in behoud weervisserij

MIDDELBURG - Dat gebeurde vroeger in de Oosterschelde, maar sinds de komst van de stormvloedkering is die manier van vissen niet meer rendabel. De stichting Industrieel Bergen op Stoom wil de fuiken restaureren vanwege hun cultureel-historische waarde.

Boottocht

Als de restauratie klaar is, is het de bedoeling dat mensen een boottocht langs de fuiken kunnen maken.

Foto is afkomstig van de website bergenopstoom.nl