PvdA: Zeeuwse pilot gratis technisch onderwijs

MIDDELBURG -
Het idee is om deze studenten vrij te stellen van collegegeld. De Zeeuwse PvdA ziet dit wel zitten omdat de vraag naar technisch personeel in Zeeland de komende tijd, onder andere door de vergrijzing van de beroepsbevolking, toe zal nemen.

MBO en HBO

De PvdA-Statenfractie zou graag zien dat een eventuele pilot voor gratis technische onderwijs op MBO- en HBO-niveau in Zeeland wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en het Zeeuwse bedrijfsleven.

Vragen

De socialisten hebben vragen gesteld over deze kwestie aan het dagelijks provinciebestuur.