Waar is de stad Reimerswaal gebleven?

Reimerswaal is de oostelijkste gemeente van Zeeland, maar eens was het ook de naam van de vierde grootste stad van de provincie. Waar is de stad Reimerswaal gebleven? Het antwoord in een nieuwe aflevering van het DNA van Zeeland.

Oesterdam
De restanten van de verdronken Zeeuwse stad liggen tegenwoordig onder en rondom de Oesterdam ten zuiden van Tholen. De Bergse Diepsluis is in 1978 speciaal noorderlijker aangelegd dan gepland om de restanten van de stad te beschermen.

Noodlottig
Reimerswaal was tijdens de middeleeuwen een belangrijke handelsplaats voor de rode kleurstof meekrap. In 1375 kreeg het stadsrechten. In de 16e eeuw werden Reimerswaal en omgeving zwaar geteisterd door stormvloeden. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog is de stad zelfs in brand gestoken door de Geuzen, omdat voor de kant van de Spaanse koning was gekozen.

Verlaten
In 1631 gaven de laatste inwoners het op en vertrokken ze naar Tholen. De stad is met zekerheid de grootste verdronken nederzetting in Zeeland. De gemeente Reimerswaal is uiteindelijk vernoemd naar de verdronken stad.

DNA
De Stormvloedkering, de Zeeuwse vlag en de Groese paptaart stonden eerder al centraal in onze serie. Op de pagina van het DNA van Zeeland staan alle afleveringen tot nu toe.

Deel dit artikel: