Website de Slag om de Schelde online

De website deslagomdeschelde.nl is vandaag online gegaan. Op de website komt van dag tot dag een verslag over het verloop van de Slag om de Schelde, de bevrijding van Zeeland. Dit najaar is dat precies 70 jaar geleden.


Opmars geallieerden
Vanaf 8 september zal de website dagelijks uitgebreid worden met onder meer video's van ooggetuigenverslagen, foto's, dagboekfragmenten en kaartjes van de opmars van de geallieerden.

Bevrijdingsmuseum
De site is door Omroep Zeeland en de PZC gemaakt in nauwe samenwerking met het Bevrijdingsmuseum Zeeland. Het Vfonds heeft een subsidie verstrekt voor de ontwikkeling van de website: deslagomdeschelde.nl


Strijd met Nazi-Duitsland

Hoewel De Slag om de Schelde in de geschiedenisboekjes niet of nauwelijks aandacht krijgt, is de strijd om de Westerschelde in 1944 van doorslaggevend belang geweest in de strijd met Nazi-Duitsland. Volgens de geallieerde opperbevelhebber generaal Dwight D. Eisenhower kwam het einde van het nazidom duidelijk in zicht toen het eerste schip ongehinderd de Schelde opvoer, maar de prijs voor de vrijheid is hoog. Naast de vele slachtoffers is er geen provincie met zoveel materiële schade als Zeeland. Alle delen van de provincie zijn zwaar gehavend uit de strijd gekomen: dorpen en steden verwoest, landerijen onder water, boerderijen weggespoeld.

Walcheren dubbel getroffen
Het eiland Walcheren maakt tijdens de Tweede Wereldoorlog tweemaal onderdeel uit van het internationale strijdtoneel. Zowel tijdens de Duitse inval in mei 1940 als vier jaar later, in oktober en november 1944, ligt het in de frontlinie. Ook Zeeuws-Vlaanderen krijgt het in 1944 zwaar te verduren. Veel van de oorlogsschade is dan ook nog terug te zien in bebouwing en landschap. De wederopbouw neemt jaren in beslag: het dichten van de dijken, de ontzilting van onder water gelopen gebieden, de herbouw van zwaar gehavende steden en dorpen. Het landschap en de Zeeuwen zijn voorgoed veranderd.

Terugblikken
Op deze website blikken we terug op de gebeurtenissen van toen en volgen we de bevrijding van Zeeland en De Slag om de Schelde van dag tot dag.

Deel dit artikel:

Recent nieuws