Brandweermannen: Zeeuwse posten gaan dicht

In Zeeland verdwijnen de komende jaren verschillende posten van de brandweer. Dat zeggen medewerkers van de korpsen na bijeenkomsten van de Veiligheidsregio Zeeland.

Wegbezuinigd
De Veiligheidsregio zelf wil niet bevestigen dat er posten gaan sluiten, maar sluit dat ook niet uit. Brandweerlieden noemen de kazernes in Zuiddorpe en Domburg als kandidaten om te worden wegbezuinigd.

Bijeenkomsten
Eind augustus zijn er bijeenkomsten geweest met ploegleiders van alle brandweerkorpsen over het project Maatwerk Brandweerzorg. Daarin worden maatregelen voorgesteld om de brandveiligheid in de regio te vergroten en de brandweer betaalbaar te houden.

Arbeidsplaatsen
Wel is het volgens de Veiligheidsregio duidelijk dat er arbeidsplaatsen zullen moeten gaan verdwijnen. Vooralsnog vallen er geen gedwongen ontslagen. Zo worden spuitwagens die worden bemand door zes brandweermannen mogelijk vervangen door spuitwagens die door vier brandweermannen kunnen worden bemand. Die zijn onder meer uitgerust met een automatische pomp.

Website
Momenteel worden in bijeenkomsten ook de brandweerlieden zelf op de hoogte gebracht en naar hun mening gevraagd. Ook op de website maatwerkbrandweer.nl kunnen brandweermedewerkers reacties kwijt.

Gaspakkenteam
Een brandweerman zet vraagtekens bij het mogelijke voornemen om het Gaspakkenteam in Goes op te heffen. De kans op incidenten in de chemische industrie noemt hij weliswaar klein, maar: "Als het gebeurt zijn de gevolgen groot."

Voorlopig
De Veiligheidsregio benadrukt dat het om voorlopige plannen gaat. De burgemeesters van Zeeuwse gemeenten moeten nog instemmen met de voorgestelde maatregelen. Dat gebeurt op 25 september.

Deel dit artikel: