Dittrich tegen referendum formatie

Het plan voor een referendum komt van de D66-Statenfractie in Zeeland.
Volgens de Statenfractie zijn de meningen over deelname aan het kabinet verdeeld. Dittrich wijst erop dat er een partijcongres is gepland aan het eind van de kabinetsformatie.
Daar kan de partij volgens hem dan 'echt uitleg geven en vragen beantwoorden'.