Debat over functioneren directie Delta

Energiebedrijf Delta houdt zich niet aan de afspraken die zijn gemaakt met aandeelhouders. Dat vinden Provinciale Staten die de helft van de aandelen van Delta in bezit hebben. Daarom houden ze op 26 september een debat over het functioneren van de directie van Delta en de Raad van Commissarissen die het management moet controleren.

Indaver

Aanleiding is de plotselinge mededeling van Delta dat het afvalverwerker Indaver wil verkopen. Het energiebedrijf wil de opbrengst van die winstgevende poot van het bedrijf gebruiken om schulden af te lossen. Maar Provinciale Staten vinden dat de directie geen bevoegdheid heeft om zo'n besluit te nemen. Die bevoegdheid ligt bij de aandeelhouders.

Ergeren

De politiek ergert zich al langere tijd aan de manier waarop Delta communiceert. De aandeelhouders zijn al meer dan een jaar bezig met een toekomstplan voor Delta. Daarbij wordt gekeken of het bedrijf verkocht kan worden, of een fusie mogelijk is, of dat het beter is om Delta zelfstandig te laten blijven. De gesprekken daarover zijn vertrouwelijk en alle deelnemers tekenen daarbij voor geheimhouding.

Vertrouwen

Provinciale Staten vinden dat Delta in korte tijd twee keer die vertrouwelijkheid heeft verbroken. Vorige week reageerde Delta openlijk op het afketsen van een fusie met Eneco. En deze week werden de aandeelhouders verrast met het besluit om afvalverwerker Indaver te verkopen.

Duidelijk signaal

Daarom hebben de fractievoorzitters van alle partijen in Provinciale Staten besloten om op 26 september een debat over Delta te houden. Daarin moet duidelijk worden wat er precies aan de hand is. Fractievoorzitter Paul Colijn van de ChristenUnie leidt het verzet in Provinciale Staten: "De uitkomst van het debat mag niet zijn: we zeggen een hoop en er gebeurt weinig. Er moet een duidelijk signaal komen."

Wegsturen

In een uiterst geval kan Provinciale Staten besluiten de Raad van Commissarissen - een groep mensen die de directie van Delta controleert - naar huis te sturen. Paul Colijn sluit niet uit dat het zo ver zal komen, maar hij wil eerst precies weten waarom Delta op dit moment naar zijn gevoel afspraken schendt en op eigen houtje opereert zonder te communiceren met de aandeelhouders.


Reactie

In reactie op de onrust in Provinciale Staten heeft het dagelijks provinciebestuur de Statenleden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst komende maandag. Bij die bijeenkomst zullen ook de directie en de Raad van Commissarissen van Delta NV aanwezig zijn.

Deel dit artikel: