'Kabinet moet Zeeland flink tegemoet komen'

Het kabinet moet ervoor zorgen dat bedrijven in Zeeland net zoveel uitbreidingsmogelijkheden krijgt als in andere vergelijkbare gebieden in Nederland. Dat schrijft de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) in een brief aan staatssecretaris Dijksma en de Tweede Kamer. Volgens de BZW gaat Zeeland economisch op slot als een nieuwe landelijke norm voor stikstof niet wordt aangepast.


Natuurdoelen
In Zeeland zijn er zeven van natuurgebieden die beschermd moeten worden tegen het neerslaan van stikstof in de bodem, lucht en water. Dat is verplicht omdat in Europees verband natuurdoelen zijn afgesproken, waaraan Nederland moet voldoen. In die natuurdoelen is onder meer vastgelegd dat de hoeveelheid stikstof die neerslaat op stikstofgevoelige natuurgebieden omlaag moet. Het is de bedoeling dat de nieuwe regel in 2015 van kracht wordt.

Ramp
Eerder wees dagelijks provinciebestuurder Carla Schönknecht al op de negatieve gevolgen die de natuurdoelen volgens haar hebben op Zeeland. Ze sprak van een economische ramp voor Zeeland. Ze krijgt nu bijval van de BZW. Die denkt, dat de gevolgen vooral desastreus kunnen uitpakken voor de economie en de landbouw.

Onmogelijk
Met name in het Sloegebied bij Vlissingen en in de Kanaalzone bij Terneuzen wordt het door de norm volgens de BZW bijna onmogelijk om een nieuw bedrijf te starten of een bedrijf uit te breiden. En als blijkt dat de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen te veel stikstof uitstoot, zou ook de komst daarvan onzeker kunnen worden, voorspelt de werkgeversorganisatie. De BZW vraagt daatom om uitzonderingen op de regels voor Zeeland.

Kunstmest
De nieuwe landelijke regel pakt vooral slecht uit voor de provincie Zeeland, onder meer vanwege de uitstoot van stikstof door schepen die de provincie aandoen. Bovendien is Zeeland de enige provincie waar ook veel stikstof aankomt per schip, onder meer vanwege kunstmestfabriek Yara in Sluiskil.

Projecten
Daarnaast heeft het ministerie van Infrastructuur enkele grote projecten op stapel staan in Zeeland, waarbij ook veel stikstof wordt uitgestoten. Het gaat dan om de nieuwe zeesluis bij Terneuzen en dijkverhogingen in de provincie.


Deel dit artikel:

Recent nieuws