Sloegebied profiteert van restwarmte olieraffinaderij

In het havengebied van Vlissingen is het project Sloewarmte begonnen. Daarbij wordt de restwarmte van olieraffinaderij Zeeland Refinery gebruikt door andere bedrijven in Vlissingen-Oost. Het doel is om de uitstoot van kooldioxide te beperken en kosten te besparen.

Pijpleidingen
Voor het project hebben havenbedrijf Zeeland Seaports, waterbedrijf Evides en Martens Havenontvangst het bedrijf Sloewarmte bv opgericht. Via pijpleidingen wordt restwarme van de raffinaderij naar Martens vervoerd. De restwarmte wordt gebruikt om schone stookolie te maken uit afgewerkte olie.

Investering
Ook het opslagbedrijf voor radioactief afval, COVRA, profiteert van de restwarmte van Zeeland Refinery. Die kan het water hergebruiken voor klimaatbeheersing in de opslag voor nucleair afval. In totaal is 1,7 miljoen euro in het project geïnvesteerd.

Deel dit artikel:

Recent nieuws