Nog tot 2016 huisartsenbonus Zeeuws-Vlaanderen

De proef, waarbij huisartsen in opleiding een bonus krijgen als ze hun opleiding in een praktijk in Zeeuws-Vlaanderen doen, gaat nog anderhalf jaar door. Dat is de uitkomst van de evaluatie van de proef. De SBOH, die verantwoordelijk is voor de opleidingen van artsen, stelt nog voor 2 opleidingsplaatsen geld beschikbaar.

Partner
Daarnaast zal er vanuit de beroepsopleiding meer aandacht komen voor de partner van de huisarts. Uit de proef blijkt namelijk dat huisartsen twijfelen zich defintief te vestigen, omdat hun partner hier geen werk kan vinden. De SBOH gaat hierin bemiddelen.


Tekort
De bonus van duizend euro is vorig jaar ingesteld omdat er een tekort aan huisartsen dreigt in Zeeuws-Vlaanderen. Twintig procent van de huisartsen gaat de komende tien jaar met pensioen en er zijn te weinig waarnemend artsen beschikbaar. Als gevolg staan de huisartsstudenten in rij voor een stage in Zeeuws-Vlaanderen.


Zorgverzekeraar
Het afgelopen jaar is zorgverzekeraar CZ benaderd om financieel bij te dragen aan de proef, maar die ziet geen heil in de proef en zegt zijn eigen manier te hebben om het dreigende tekort aan huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen aan te pakken.


Blij
Guus Jaspar, initiatiefnemer van de proef is blij met de verlenging. 'De proef moet de kans krijgen zijn vruchten af te werpen, daar is meer tijd voor nodig.'

Deel dit artikel: