'Helderheid over kavel Pik gewenst'

Langs de Trompstraat ligt een braakliggend terrein, waar een garage op heeft gestaan.
Volgens de bewonersvereniging van de straat zorgt het braakliggende terrein voor verpaupering. De gemeente Goes wil het kavel Pik, zoals het terrein heet, graag kopen, maar kan geen overeenstemming vinden met de huidige eigenaar van de grond.