ADRZ teleurgesteld over niet behalen certificaat

GOES -
Het VMS (Veiligheidsmanagementsysteem) is het systeem waarmee ziekenhuizen risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen. Het heeft betrekking op patiënten en personeel.

Bewustwording

Afgelopen najaar deed het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) een inspectie in het ADRZ en daaruit bleek dat nog niet alle processen op elkaar zijn afgestemd na de fusie van drie jaar geleden. Het ziekenhuis wil nog dit jaar de veiligheid op orde krijgen. Het ADRZ gaat daarom de komende tijd meer aandacht besteden aan bewustwording, registratie en evaluatie van veiligheidsaspecten.

Ziekenhuizen

Van de ongeveer 100 ziekenhuizen in Nederland heeft ongeveer een kwart nog geen veiligheidscertificaat.