Restauraties op basis van schilderijen

Een schilderij als blauwdruk voor een restauratie. De Boerderijenstichting Zeeland heeft zestien schilderijen gekregen van documentatieschilder Kees van de Burght. Daarop staan Walcherse boerderijen. De Boerderijenstichting wil deze schilderijen gebruiken als hulpmiddel bij restauraties.

Nalatenschap
Van de Burght is terminaal ziek en is daarom alvast zijn nalatenschap aan het verdelen. De boerderijen die op de schilderijen staan zijn dermate gedetailleerd dat ze als een soort blauwdruk kunnen dienen. Als er vragen binnen komen bij de Boerderijenstichting over bepaalde onderdelen van historische boerderijen, kunnen ze aan de hand van de schilderijen bepalen hoe iets er vroeger moet hebben uitgezien.

Boerderijenstichting
De Boerderijenstichting houdt zich bezig met het behoud van historische boerderijen en schuren in Zeeland. Ze geven onder meer advies over het verkrijgen van subsidie, ze kunnen een plankostenberekening maken voor onderhoud of restauratie en ze verwijzen door naar ervaren architecten en aannemers.

Deel dit artikel: