Jubileum Westerschelde: tien jaar veilig

Een klein feestje voor nautisch Zeeland. De Westerschelde is tien jaar veilig. De laatste twee grote scheepvaartongelukken waarbij de omgeving risico liep, vonden plaats in 2005. Toen liep onder meer het containerschip Fowairet vast bij Walsoorden. Er waren de afgelopen jaren wel kleinere scheepvaartongevallen, maar daarbij was er geen gevaar voor de omgeving.

Samenwerking

De voornaamste reden voor de afname van het aantal grote ongelukken ligt volgens het rapport "Monitoring Veiligheid Scheldegebied 2013" in de succesvolle samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland in het Scheldegebied. Beide landen weten veel beter dan tien jaar geleden wat er in elkaars vaarwater gebeurt.


Radarposten

Ook de zogenoemde Schekderadarketen die uit 22 onbemande radarposten en vijf bemande verkeerscentrales bestaat, heeft de veiligheid vergroot, staat in het rapport. Het scheepvaartverkeer op de Noordzee wordt 24 uur per dag in beeld gebracht en in de gaten gehouden. Die radarbegeleiding is de verantwoordelijkheid van het Schelde Coördinatie Centrum en de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit.


Ladingen

De laatste jaren is het aantal zeeschepen dat op de Westerschelde vaart, afgenomen. In 2013 voeren er 46.000 zeeschepen langs, in 2008 waren dat er nog 51.000, dus ruim 10 procent meer. De daling is voor een deel een gevolg van de crisis, maar heeft vooral te maken met het steeds groter worden van containerschepen. Het tonnage ladingen dat over de Westerschelde wordt vervoerd is nagenoeg gelijk gebleven.


Gevaarlijke stoffen

Hoewel maatregelen de veiligheid op de Westerschelde hebben verbeterd, kan een ongeluk met een schip dat gevaarlijke stoffen vervoert nooit worden uitgesloten. Maar de betrokken partijen zeggen nu beter voorbereid te zijn op zo'n incident. Zo wordt er regelmatig geoefend en weet men precies welke lading een schip vervoert.Deel dit artikel: